Vorstelijk ijs

Een vorstelijk ijsconcept, vanuit het hart...

In het hart van de Peel bevindt zich de monumentale ijshoeve Hoeve Willem III. Hoeve Willem III is één van de koningshoeves die in 1913 zijn gebouwd op initiatief van Koning Willem III. De hoeves werden gebouwd om de vrijgekomen grond na de vervening nuttig te maken voor veehouderij en landbouw. Intussen hebben o.a. de hoeves Wilhelmina en Willem III de status van rijksmonument gekregen omdat ze karakteristiek zijn als gebouw en representatief voor het gedachtegoed dat in die tijd heerste.

De koning te rijk

Sinds 1992 is de familie Krekels eigenaar van Hoeve Willem III en in 1998 werd een ijsmakerij gestart op deze koninklijke gronde. Uniek ijs met een koninklijk smaakje. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van vorstelijk ijs, introduceren we het ‘coupe concept’: een uniek ijsconcept voor horeca en grootverbruik!

Coupe concept